Splošni pogoji uporabe spletne strani

  • Domov
  • Splošni pogoji uporabe spletne strani

POGOJI POSLOVANJA

Pogoji poslovanja veljajo tako za naključne obiskovalce kot uporabnike spletne strani www.varialis.si. Naključni obiskovalec je vsaka oseba, ki vstopina spletno stran www.varialis.si. Naključni obiskovalec postane uporabnik spletne strani www.varialis.si (v nadaljevanju Uporabnik) v trenutku, ko začne uporabljati spletno stran www.varialis.si za svoje namene in potrebe preko možnosti, ki jih spletna stran ponuja. Uporabnik je z vidika DOORS, d.o.o. samo in izključno tista fizična oseba, ki uporablja spletno stran zase, v svojem imenu in za svoj račun, ali za pravne ali fizične osebe, katerim je zakoniti zastopnik, v njihovem imenu in za njihov račun ali v njihovem imenu in za svoj račun. Kot Uporabnik ne more nastopati oseba, ki ravna v imenu in za račun tretje osebe.

Pogoji poslovanja veljajo pri vseh pravnih odnosih med Uporabnikom in DOORS, d.o.o.. Z uporabo spletne strani www.varialis.si uporabnik soglaša, da je seznanjen in se strinja z vsemi določiliteh pogojev poslovanja v celoti. V kolikor se s temi pogoji poslovanja ne strinja, ni možna uporaba spletne strani www.varialis.si oziroma DOORS, d.o.o.. uporabniku uporabo odsvetuje. Z uporabo spletne strani www.varialis.si uporabnik samodejno sprejme te pogoje poslovanja.

Navedeni Pogoji poslovanja so veljavni ob vsakem obisku na spletni strani www.varialis.si. Navedeni pogoji poslovanja se lahko kadarkoli dopolnijo z novimidoločili, zato se uporabniku predlaga, da jih prebere ob vsaki uporabi spletne strani www.varialis.si, predvsem pa takrat, kadar posreduje kontaktne podatke ali uporabi spletno stran www.varialis.si za objavo materialov, ki so lastnina Uporabnika. Vsaka verzija pogojev poslovanja je posebej datirana. DOORS, d.o.o. si pridržuje pravico, da te pogoje poslovanja spremeni kadarkoli in na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

CENE OBJAVLJENE NA SPLETNI STRANI

DOORS, d.o.o. lahko spremeni cene, objavljene na spletni strani www.varialis.si brez dodatnih predhodnih opozoril ali obvestil naključnih obiskovalcev in uporabnikov. Spremembe cen, objavljene na spletnistrani www.varialis.si ne zahtevajo nobenega pojasnila s strani DOORS, d.o.o.

IZVZEM ODGOVORNOSTI

1.) DOORS, d.o.o. ne daje nobenih zagotovil, da bo uporaba spletne strani www.varialis.si, vključno z vsem pisnim in slikovnim ter ostalim materialom terstoritvami, zadovoljila potrebe, pričakovanja, želje in interese naključnega obiskovalca ali uporabnika.
2.) DOORS, d.o.o. ne zagotavlja in ne prevzema nobene odgovornosti za nadaljnjo distribucijo slikovnega ali drugega materiala, objavljenega na spletni strani www.varialis.si,s strani tretje osebe, naj gre za material DOORS, d.o.o. samega ali uporabnika. DOORS, d.o.o. v okviru teh pogojev poslovanja zagotavlja, da sam v nobenem primeru ne bo posredoval ali distribuiral materiala uporabnika, ki je bil objavljen na spletni strani www.varialis.si,če se ne bosta z uporabnikom drugače dogovorila.
3.) Uporaba spletne strani www.varialis.si je v celoti in izključno odgovornost vsakega naključnega obiskovalca in uporabnika. DOORS, d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za nastalo neposredno ali posredno škodo pri uporabi spletne strani www.varialis.si, kot tudi ne za nastale stroške, ki bi nastali pri katerikoli obliki uporabe spletne strani www.varialis.si.
4.) DOORS, d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo,povezano z dostopom nepooblaščenih oseb do podatkov in prenosovali izjave tretjih oseb v zvezi z uporabo spletne strani www.varialis.si. Za prenos kakršnihkoli podatkov na in iz spletne strani www.varialis.si in/ali morebitno izgubo podatkov ne prevzema DOORS, d.o.o. nobenene posredne ali posredne odgovornosti.
5.) DOORS, d.o.o. ne prevzema odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih informacij, ki so izključno informativnega značaja, ali za kakršnokoli škodo, neposredno ali posredno, ki bi bilapovzročena zaradi uporabe objavljenih informacij, ki so izključno informativnega značaja. Z vzdrževanjem vsebin spletnega mesta skuša DOORS, d.o.o. zagotavljati točnost in ažurnost informacij, ki so izključno informativnega značaja, vendar ne jamči in ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost in celovitost. DOORS, d.o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin spletnih strani brez predhodnega opozorila in neprevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takšnih sprememb.
6.) Spletne strani, ki so direktno ali indirektno povezane s spletno stranjo www.varialis.si, niso pod nadzorom DOORS, d.o.o.. DOORS, d.o.o. ne nosi odgovornosti za informacije, ki se nahajajo na povezanih spletnih straneh. Povezave do spletnih strani tretjih oseb so navedene samo iz praktičnih razlogov in DOORS, d.o.o. ne odgovarja za verodostojnost in zanesljivost informacij na teh straneh.